Текст:Мф. 26:12

From Традиция
(Redirected from Мф. 26:12)
Jump to navigation Jump to search

Евангелие от Матфея[edit | edit source]

глава 26[edit | edit source]

12. возлив миро сие на тело Моё, она приготовила Меня к погребению;