Текст:Мф. 6:13

From Традиция
(Redirected from Мф. 6:13)
Jump to navigation Jump to search

Евангелие от Матфея[edit | edit source]

глава 6[edit | edit source]

13. и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твоё есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.