Текст:Мф. 15:9

From Традиция
(Redirected from Мф. 15:9)
Jump to navigation Jump to search

Евангелие от Матфея[edit | edit source]

глава 15[edit | edit source]

9. но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим.