Текст:Мф. 23:2

From Традиция
(Redirected from Мф. 23:2)
Jump to navigation Jump to search

Евангелие от Матфея[edit]

глава 23[edit]

2. и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи;