Текст:Мф. 24:12

From Традиция
(Redirected from Мф. 24:12)
Jump to navigation Jump to search

Евангелие от Матфея[edit | edit source]

глава 24[edit | edit source]

12. и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь;