Текст:Мф. 6:10

From Традиция
(Redirected from Мф. 6:10)
Jump to navigation Jump to search

Евангелие от Матфея[edit | edit source]

глава 6[edit | edit source]

10. да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;