Делът на разните народности

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»
Перейти к: навигация, поиск

Делът на разните народности


Автор:
Болгарская народная
Язык оригинала:
Болгарский языкКогато делял Господ късмета на хората, първи отишли турците да искат някой дар от него. По своя воля Господ им дал агалъка.

Чули българите, че Господ дарува народите, и отърчали да вземат и те някой дар.

- За какво дойдохте вие, българи? - попитал ги Господ.

- Ние, Господи, чухме, че си дарувал народите, та молим те и нас да даруваш нещо.

- Е, какво искате да ви дарувам? - рекъл им Господ.

- Искаме агалъка - рекли българите.

- Агалъка дадох на турците; друго нещо искайте! - рекъл им Господ.

- Каква работа си направил ти, Господи? Защо си дал агалъка на други? Ние него искаме, ако може, него ни дай!

- Да сте ми благословени, българи - рекъл Господ, - но аз думата си назад не вземам. Току аз ще ви дам дар работата. Идете си със здраве!

Чули евреите. Отишли и те при Бога. Пита ги Господ за какво са дошли.

- Дойдохме, Господи, да ни дадеш дар.

- Какъв дар искате?

- Е, агалъка искаме.

- Агълъка го взеха други.

- Каква сметка си си направил, Господи! Защо си го дал на други? Нали ние го искаме!

- Е, хайде сметките да са ваши!- рекъл им Господ.

Чули френците и те отишли при Бога да искат дар. Пита ги Господ:

- За какво дойдохте вие, френци.

- Да ни дадеш някой дар - рекли му те.

- Какво искате? - попитал ги Господ.

- Е, агалъка искаме.

- Агалъка го взеха други.

- Какъв е тоя мурафет от тебе? - рекли френците. - Защо си дал агалъка на други?

- Хайде тогава мурафетите да са ваши! - рекъл Господ.

Дошли циганите. И те пак:

- Дошли сме, Господи, да ни дадеш някоя награда.

- Е, каква награда? - рекъл Господ.

- Награда искаме, агалъка!

- Други го взеха.

- Ех, ние сиромаси, с чуждо ли ще поминуваме? - рекли циганите.

- Хайде, сиромаси да бъдете и чуждо да просите! - рекъл Господ.

Дошли най-после гърците. И те пак агалъка поискали.

- Е бре, гърци! - рекъл Господ. - Много късно дойдохте; за вас току-речи нищо не остана. Агалъка взеха турците, работата - българите, сметката - евреите, изкуството - френците, сиромашията - циганите. Какво остана да ви дам?

- Кой беше този, що е направил тази хитрост да не разберем, та да дойдем по-скоро да вземем някоя награда?

- Хайде, недейте се люти! - рекъл им Господ. - И вам ще дам някоя награда, не ви пущам празни. Хайде, нека да е ваша хитростта" - рекъл Господ.

И оттогава народите си останали с тия дарове.