Ленивата невяста

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»
Перейти к: навигация, поиск

Ленивата невяста


Автор:
Болгарская народная
Язык оригинала:
Болгарский языкВ едно село расла хубава мома Богданка. Тя била едничко галено чедо на майка.

Порасла Богданка, станала хубава мома, но нищо не умеела да работи.

Почнали да идат сватове да я искат за снаха. Майка й на всички казвала:

- Наша Богданка е галена. Тя не е научена да работи.

Щом чуели това, сватовете се връщали.

Дошъл веднаж един старец и казал:

- Чух, че имате хубава мома. Дойдох да я искам за снаха.

Майката и нему казала същото:

- Наша Богданка е много галена. Тя нищо не знае да работи...

- Нищо - рекъл старецът, - у нас никой никого не кара на работа. Който иска - работи, който не ще - така си седи.

След седмица-две станала сватбата...

Старецът имал трима синове и две снахи.

На другия ден след сватбата всички се заловили за работа. Само невястата стояла пременена и нищо не похващала.

Дошло време за обяд. Събрали се всички и седнали на трапезата. Седнала и Богданка. Другите снахи донесли гостбата и сложили пред свекъра хляб. Той взел питата, разчупил я на парчета и я раздал.

- А за невястата? - рекла свекървата.

- Тя не е гладна - отвърнал старецът. - Когато човек не работи, не огладнява.

След обяд всички пак започнали работата. Невястата седяла и нищо не похващала.

Събрали се да вечерят.

Старецът взел питата, разчупил я и пак я раздал.

- А на Богданка? - запитала свекървата.

- Тя не е гладна - отговорил старецът. - Когато човек не работи, не огладнява.

Вечеряли, поприказвали кой какво ще работи на другия ден и легнали да спят.

Легнала и невястата, но гладно спи ли се? Едвам дочакала да съмне, тя станала тихичко, измила си очите, измела двора, издоила кравите, изкарала телците.

Станали и другите и като видели невястата, спогледали се и се усмихнали.

На обяд невястата сложила първа трапезата и седнала последна.

Старецът разчупил питата, подал еднo голямо парче на невястата и рекъл:

- Ти, невясто, днес работи най-много, ето и за тебе от питата.

Изминала се седмица-две. Невястата по цял ден шетала. На третата седмица родителитe й дошли на гости. Съгледали ги отдалеч и излeзли на двора да ги посрещнат.

Невястата припнала най-напред, отворила портитe и тихо им зашушнала:

- Мамо... Тате... Слизайте по-скоро от колата и се хващайте за работа. Тука не е като у дома. Тука, който не работи, не му дават да яде!..