Правители Армении

From Традиция
Jump to navigation Jump to search
На эту статью не ссылаются другие статьи Традиции.
Пожалуйста, воспользуйтесь поиском и установите ссылки в соответствии с принятыми рекомендациями.


ПРАВИТЕЛИ АРМЕНИИ («КОРОЛЯ КОРОЛЕЙ — КНЯЗЯ КНЯЗЕЙ» = ИМПЕРАТОРЯ) ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԸ (ԿԱՅՍՐԸ)
Династия Гайканов Հայքանի տան
Гайкъ
2107-2027
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ՀԱՅՔ
Арменакъ/Арманиакъ
2027-1981
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ԱՐՄԵՆՅԱՔ
Армаисъ
1981-1941
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ԱՐՄԱՅՍ
Амасия
1941-1909
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ԱՄԱՍԻԱ
Кегамъ/Гелам
1909-1859
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ԳԵՂԱՄ
Гарма/(Харма)
1859-1826
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ՀԱՐՄԱ
Арам
1828-1770
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ԱՐԱՄ
Арай Прекрасный
1770-1744
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ԱՐԱ Ա ԳԵՂԵՑԻԿՆ
Арай ІІ
1744-1726
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ԱՐԱՅԱՆ ԱՐԱ
Анушаванъ Сосанвер
1726-1663
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ
Паретъ
1663-1613
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ՊԱՐԵՏ
Арбакъ/Арпакъ
1613-1569
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ԱՐԲԱԿ
Заванъ
1613-1532
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ԶԱՎԱՆ
Фарнакъ І
1532-1478
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ՓԱՌՆԱԿ Ա
Суръ
1478-1433
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ՍՈՒՐ
Гаванакъ
1433-1402
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ՀԱՎԱՆԱԿ
Ваштакъ
1402-1380
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ՎԱՇՏԱԿ
Гайкакъ I/Хайкакъ I
1380-1362
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ՀԱՅԿԱԿ Ա
Амбакъ I
1362-1348
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ԱՄՊԱԿ Ա
Арнакъ
1348-1331
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ԱՌՆԱԿ
Шаварш I
1331-1325
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ՇԱՎԱՐՇ Ա
Норайръ I
1325-1301
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ՆՈՐԱՅՐ Ա
Вестамъ
1301-1287
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ՎՍՏԱՄ
Каръ
1287-1283
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ԿԱՐ
Коракъ
1283-1263
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ԳՈՌԱԿ
Герантъ I
1263-1240
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ՀՐԱՆՏ Ա
Енцакъ
1240-1225
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ԸՆՃԱՔ
Клакъ
1225-1195
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ԳՂԱԿ
Горой/Хоро
1195-1192
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ՀՈՐՈ
Зармайръ
1192-1180
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
Пал во время Троянской Войны от Ахиллa
ԶԱՐՄԱՅՐ
Шаварш II
1178-1135
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ՇԱՎԱՐՇ Բ
Перчъ I
1135-1100
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ՊԵՐՃ Ա
Арбуний
1100-1073
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ԱՐԲՈՒՆ
Перчъ II
1073-1033
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ՊԵՐՃ Բ
Базукъ
1033-983
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ԲԱԶՈՒԿ
Гой
983-939
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ՀՈՅ
Гусакъ
938-908
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ՀՈՒՍԱԿ
Амбакъ II
908-881
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ԱՄՊԱԿ Բ
Кайпакъ
881-856
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ԿԱՅՊԱԿ
Парнаваз I
856-803
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ՓԱՌՆԱՎԱԶ Ա
ФарнакъII
803-765
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ՓԱՌՆԱԿ Բ
Скаворди
765-749
(родоначальник)ՆՄՀԱՊԵՏ
ՍԿԱՅՈՐԴԻ
коронованные короли ՀԱՅՈՑ ԱՐԿԱ
Династия Гайканов Հայքանի տան
Паруйръ
749-709
(король Армении) Հայոց Արկա
ՊԱՐՈՒՅՐ
Грачия
701-679
(король Армении) Հայոց Արկա
ՀՐԱՉՅԱ
Паркавазъ II
679-666
(король Армении) Հայոց Արկա
ՓԱՌՆԱՎԱԶ Բ
Пачуйчъ
666-631
(король Армении) Հայոց Արկա
ՊԱՃՈՒՅՃ
Корнакъ
631-623
(король Армении) Հայոց Արկա
ԿՈՌՆԱԿ
Павосъ
623-603
(король Армении) Հայոց Արկա
ՓԱՎՈՍ
Гайкакъ II
606-570
(король Армении) Հայոց Արկա
ՄՅՈՒՍ ՀԱՅԿԱԿ Բ
Ервандъ І Кратковечный
570-566
(король Армении) Հայոց Արկա
ԵՐՎԱՆԴ Ա ՍԱԿԱՎԱԿՅԱՑ
Тигранъ I
566-521
(король Армении) Հայոց Արկա
ՏԻԳՐԱՆ Ա
Вагакенъ
521-494
(король Армении) Հայոց Արկա
ՎԱՀԱԳՆ
Араванъ
494-476
(король Армении) Հայոց Արկա
ԱՐԱՎԱՆ
Нерсе
476-441
(король Армении) Հայոց Արկա
ՆԵՐՍԵՀ
Зарегъ
441-395
(король Армении) Հայոց Արկա
ԶԱՐԵՀ
Армокъ/Армос
395-386
(король Армении) Հայոց Արկա
ԱՐՄՈԳ
Байкамъ/Пагам
386-372
(король Армении) Հայոց Արկա
ԲԱԳԱՄ
Ванъ
372-352
(король Армении) Հայոց Արկա
ՎԱՆ
Ваге (Вахан)
352-325
(король Армении — пал в войне против македонского короля Александра Великого)
Հայոց Արկա քաջերի մահով մեռնել իր ժամանակի նռագնական կռիվի դեմաց Աղեքսանդրի Մեծի
ՎԱՀԱՆ
Конец Прямой Линии Царского Дома Хйкановых-Гайкановых (oт 325)
ՈՒՂԻՂ ԱՐՔԱՅԻ ԳԻԾ ՎԵՐՋ ՀԱՅԿԱԶՆ ՏԱՆ
Греческая Оккупация (oт 325)
Մացեդոնյան օտար երկիր գրավում
Сатрапы (oт 325) — назначенные через оккупанта
Мигранъ (Александромъ Великимъ)
324-319
(сатрап)
կուսակալ սատրապ
ՄԻՀՌԱՆ
Неоптолемъ (Александромъ Великимъ)
319-317
(сатрап)
կուսակալ սատրապ
ՆԵՕՓՏՈԼԵՄ
Ардоадъ (Ордоадъ, Ардовардъ) (черезъ армянских князей)
317-284
(сатрап)
կուսակալ սատրապ
ԱՐԴՕՎԱՐԹ
Грантъ II (Оронтъ, определённый (Селевкидами)
284-239
(сатрап)
կուսակալ սատրապ
ՀՌԱՆՏ
Артавазъ, определённый (Селевкидами)
239-189
(сатрап)
կուսակալ սատրապ
ԱՐՏԱՎԱԶԴ
„КОРОЛЯ КОРОЛЕЙ – КНЯЗЯ КНЯЗЕЙ “ = ИМПЕРАТОРЯ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԸ (ԿԱՅՍՐԸ)
ДИНАСТИЯ АРТАШЕСЯНОВ ԱՐՏԱՇԵՍԵԱՆ ՏԱՆ
Арташасъ I
188-159
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
определённый Антиохомъ Великимъ обрёл независимость отъ Селевкидовъ
ԱՐՏԱՇԵՍ Ա
Артаваздъ I
159-149
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ԱՐՏԱՎԱԶԴ Ա
Тигранъ I
149-123
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ՏԻԳՐԱՆ Ա
Артаваздъ II
123-95
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ԱՐՏԱՎԱԶԴ Բ
Тигранъ II Великий
95-56
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ՏԻԳՐԱՆ Բ ՄԵԾ
Артаваздъ III
56-34
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ԱՐՏԱՎԱԶԴ Գ
ВАССАЛЫ РИМА
Династия Маркъ-Антония Մարքօս Անտոնիոս տան
Александръ I
34-30
(король-ԱՐՔԱ)
Въ 34 году Маркъ-Антоний по овладении хитростию Артаваздомъ разделилъ Армению на три части: Первую пространную называемую Нижнею Армению, онъ отдалъ сыну своему Александру; Вторую, называемую Верхнею Армению, Артавазду; королю Мидийскому; а Третию, Малую Армениею, Полемону, королю Понтийскому
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ Ա
ДИНАСТИЯ АРТАШЕСЯНОВ ԱՐՏԱՇԵՍԵԱՆ ՏԱՆ
Арташесъ II
30-20
(король-ԱՐՔԱ)
ԱՐՏԱՇԵՍ Բ
Тигранъ III
30-12
(король-ԱՐՔԱ)
ՏԻԳՐԱՆ Գ
Тигранъ IV
20-5
(король-ԱՐՔԱ)
ՏԻԳՐԱՆ Դ
Артавздъ IV
5-2
(король-ԱՐՔԱ)
ԱՐՏԱՎԱԶԴ Դ
ВАССАЛЫ ПЕРСИИ
Эрато I
12-5
(сатрап)
ԷՐԱԴՕ Ա
ПОСЛЕ ГОСПОДА ХРИСТА
ДИНАСТИЯ АРТАШЕСЯНОВ ԱՐՏԱՇԵՍԵԱՆ ՏԱՆ
Ариобарзан I
2-4
(король Армении и король Мидийский)ՀԱՅՍՑ ԱՐՔԱ
ԱՐԻՈԲԱՐԶԱՆ Ա
Артавздъ I (III)
4-6
(король Армении i король Мидийский)ՀԱՅՍՑ ԱՐՔԱ
ԱՐՏԱՎԱԶԴ Ա
Тигранъ V Герой
6-12
(король Армении) ՀԱՅՍՑ ԱՐՔԱ
ՏԻԳՐԱՆ Ե
Эрато I
12
(король Армении) ՀԱՅՍՑ ԱՐՔԱ
ԷՐԱԴՕ Ա
Зенон III
13-34
(король Армении) ՀԱՅՍՑ ԱՐՔԱ
ԶԵՆՕ
ДИНАСТИЯ ФАРНАВАЗИДОВЪ ՓԱՌՆԱՎԱԶԵՆ ՏԱՆ
Митридатъ I
35-37
(король Армении) ՀԱՅՍՑ ԱՐՔԱ
ՄՒՀՐԴԱՏ Ա
?
37-41
(король Армении) ՀԱՅՍՑ ԱՐՔԱ
Митридатъ I (повторно)
41-51
(король Армении) ՀԱՅՍՑ ԱՐՔԱ
ՄՒՀՐԴԱՏ Ա
Радамизтъ I или Рамизтъ I
51-54
(король Армении) ՀԱՅՍՑ ԱՐՔԱ
ՌԱԴԱՄԻՍԹ Ա
Тиридъ I или Тиридатъ I
54-60
(король Армении) ՀԱՅՍՑ ԱՐՔԱ
ՏՐԴԱՏ Ա
Тигранъ VI Герой
60-62
(король Армении) ՀԱՅՍՑ ԱՐՔԱ
ՏԻԳՐԱՆ Զ
КОРОНОВАННЫЕ КНЯЗЬЯ АРМЕНИИ ՀԱՅՈՑ ԹԱԳԱԿԻՌ
ДИНАСТИЯ БАГРАТУНИ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ ՏԱՆ
„КОРОЛЯ КОРОЛЕЙ – КНЯЗЯ КНЯЗЕЙ “ = ИМПЕРАТОРА ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԸ (ԿԱՅՍՐԸ)
ДИНАСТИЯ АРШАКУНИХ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ ՏԱՆ
Ервандъ II
68-88
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ԵՐՎԱՆԴ Բ
Арташесъ II
88-129
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ԱՐՏԱՇԵՍ Բ
Суръ I
ՍՈՒՐ Ա
?-?
Артаваздъ II
129-131
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ԱՐՏԱՇԵՍ Բ
Тиранъ I
131-152
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ՏՐԴԱՏ Բ
Тигранъ III
152-180
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ՏԻԳՐԱՆ Գ
Гайкакъ I
ՀԱՅԿԱԿ Ա
?-?
Вагаршъ I)
180-191
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ, одновременно король корольów-князь князей=императоръ Парфийской Империи 147191) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ՎԱՂԱՐՇԱԿ Ա
Ваче I
ՎԱՉԵ Ա
?-?
Хозрой I
191-216/217
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ԽՈՍՐՈՎ Ա
Нерсесъ I
ՆԵՐՍԵՍ Ա
?-?
Тиридъ II или Тиридатъ II
216/217-252
(король Восточной Армении) ՀԱՅՍՑ ԱՐՔԱ
ՏՐԴԱՏ Բ
Гарегинъ I
ԳԱՐԵԳԻՆ Ա
?-?
Хозрой I опять
279/280-287
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ԽՈՍՐՈՎ Ա
Ардаширъ
287-293
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ԱՐՏԱՇԻՐ
Тигранъ I
ՏԻԳՐԱՆ Ա
?-?
Тиридъ III или Тиридатъ III
293-298
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ Перед этом король Восточной Армении (287293)
ՏՐԴԱՏ Գ
Аршакъ I
ԱՐՇԱԿ Ա
?-?
Тиридатъ IV Великий, Святый Тиридъ IV
298-330
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ — в целой Армении ввёдлъ христианство, первом в мире как госрелигию (301)
ՏՐԴԱՏ Դ ՍՈՒՐԲ ՄԵԾ
Сумбатъ I ՍՄԲԱՏ Ա
314-330
Хозрой II Котак (Маленький)
330-339
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ԽՈՍՐՈՎ Բ
Багратъ I
ԲԱԳՐԱՏ Ա
330-352
Тиранъ II
339-350
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ՏՐԴԱՏ
Аршакъ II
350364
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ԱՐՇԱԿ Բ
Папъ I
369374
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ՊԱՊ
Сумбатъ II
ՍՄԲԱՏ Բ
364-374
Вараздатъ I
374378
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ՎԱՐԱԶԴԱՏ Ա
Изаак I
ՍԱԽԱԿ Ա
379-387
Аршакъ III
376384
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ԱՐՇԱԿ Գ
Аршакъ III
384390
(король — только в Западной Армени) ՀԱՅՍՑ ԱՐՔԱ
ԱՐՇԱԿ Գ
Вагаршакъ ІІ
378386
согосударъ
ՎԱՂԱՐՇԱԿ
ВАССАЛЫ РИМА И ПЕРСИИ
ДИНАСТИЯ КНЯЗЕЙ МАМИКОНЯНОВ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ ՏԱՆ
Манул (Манвель) князь Ммиконянъ
378385
регентъ ԳԱՀԱՊԱՀ
ՄԱՆՒԵԼ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ
ДИНАСТИЯ КНЯЗЕЙ ГАМСАРАКАНОВ ԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆ ՏԱՆ
Казавоне князь Гамсараканъ
389-392
(король Армении) ՀԱՅՍՑ ԱՐՔԱ
ԿԱԶԱՎՈՆԸ ԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆ
КОРОЛЯ ВОСТОЧНОЙ АРМЕНИИ
ДИНАСТИЯ АРШАКУНИХ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ ՏԱՆ
Хозрой IV
384-389
(король Армении) ՀԱՅՍՑ ԱՐՔԱ
ԽՈՍՐՈՎ Դ
Врамшапугъ II
401-417
(король Армении) ՀԱՅՍՑ ԱՐՔԱ
ՎՐԱՄՇԱԲՈՒԽ Բ
Хозрой III (опять)
414-415
(король Армении) ՀԱՅՍՑ ԱՐՔԱ
ԽՈՍՐՈՎ Գ
Сумбатъ III
ՍՄԲԱՏ Գ
421-?
Сапоръ (Сасанидской узурпаторъ)
415-419
узурпаторъ ԲՌՆԱՏԻՐՈՂ
ՇԱՊՕՐ
Арташесъ IV
422-428
(король Армении) ՀԱՅՍՑ ԱՐՔԱ
ԱՐՏԱՇԵՍ Դ
ВО ВРЕМЯ ПЕРСИДСКОГО А ПОТОМ АРАБСКОГО РАБСТВА ГОСУДАРЪЯ
ՊԱՐՍԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՍՏՐԿՈՒԹՅՈՒՆ
Атромизтъ (АдхуръХормиздъ)
451-465
(персидский вицекороль Армении) ՊԱՐՍԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ԱՏՐՈՄԻԶԴ
Мигръ–Шапухъ
428-442
(персидский вицекороль Армении) ՊԱՐՍԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ՄԻԳՐ ՇԱՊՈՒԽ
ДИНАСТИЯ КНЯЗЕЙ СЮНИՍՅՈՒՆԻ ՏԱՆ
Васакъ
442-452
князь Сюни
ՎԱՍԱԿ Իշխան Սյունի
Tiras I
ՏԻՐԱՍ Ա
450-?
Атромиздъ
452-464
(персидский вицекороль Армении) ՊԱՐՍԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ԱՏՐՈՄԻԶԴ
Атервешнаспъ
464- 481
(персидский вицекороль Армении) ՊԱՐՍԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ԱՏԵՐՎԵՇՆԱՍՓ
ДИНАСТИЯ КНЯЗЕЙ БАГРАТУНИԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ ՏԱՆ
Исаакъ I князь Багратуни
481-482
вицекороль Армении
ՍԱՀԱԿ Ա ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Исаакъ II
ՍԱՀԱԿ Բ
?-482
Сапоръ Мигранъ
482-483
(персидский вицекороль Армении) ՊԱՐՍԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ՇԱՊՈՐ ՄԻՂՐԱՆ
Нихоръ Вешнаспугенъ
483484
(персидский вицекороль Армении) ՊԱՐՍԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ՆԻԽՈՌ ՎԵՇՆԱՍՊՈՒԳԵՆ
Арменакъ
484485
армянский князь из незнакомой династии
ԱՐՄԵՆԱԿ
ДИНАСТИЯ КНЯЗЕЙ МАМИКОНЯНЪՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆԻ ՏԱՆ
Ваганъ І Великий
485511
князь Мамиконянъ
ՎԱԽԱՆ Ա ՄԵԾ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ
Спандятъ I
ՍՊԱՆԴԻԱՏ Ա
505-?
Вартанъ I
511-515
князь Мамиконянъ
ՎԱՐՏԱՆ Ա ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ
Бурланъ
511-518
(персидский вицекороль Армении) ՊԱՐՍԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ԲՈՒՐՂԱՆ
ДИНАСТИЯ КНЯЗЕЙ КНУНЪИՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆԻ ՏԱՆ
Мажезъ I
518-548
князь Кнунъи
ՄԱԺԵԺ ԻՇԽԱՆ ԳՆՈՒՆԻ
Денъ-Сапоръ
548-552
(персидский вицекороль Армении) ՊԱՐՍԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ԴԵՆ ՇԱՊՈՒՌ
ВешнаспъВаграмъ
552-558
(персидский вицекороль Армении) ՊԱՐՍԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ՎԵՇՆԱՍՊ ՎԱԳՐԱՄ
Вараздатъ
558-564
армянский князь из незнакомой династии
ՎԱՐԱԶԴԱՏ
Waraz-Tiras I
ՎԱՐԱԶ ՏԻՐԱՍ Ա
?-?
Суренъ-Джигеръ-Вешнаспугенъ
564571
(персидский вицекороль Армении) ՊԱՐՍԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ՍՈՒՐԵՆ ԴԺԻԳԵՆ ՎԵՇՆԱՍՓՈՒԳԵՆ
ДИНАСТИЯ КНЯЗЕЙ МАМИКОНЯНЪՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆԻ ՏԱՆ
ВартанъII
571-578
князь Мамиконян
ՎԱՐՏԱՆ Բ ԻՇԽԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ
Изаакъ III
ՍԱԽԱԿ Գ
?-?
Мигранъ-Джигервлонъ
578-596
(персидский вицекороль Армении) ՊԱՐՍԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ՄԻԽՐԱՆ ԺԻԳԵՐՎԼՈՆ
ДИНАСТИЯ КНЯЗЕЙ БАГРАТУНИԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ ՏԱՆ
Сумбатъ Победитель
596-602
князь Багратуни
ՍՄԲԱՏ ՀԱՂԹՈՂ ԻՇԽԱՆ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Мануилъ II
ՄԱՆՒԵԼ Բ
?-?
ДИНАСТИЯ КНЯЗЕЙ САГАРУНИ ՍԱԽԱՐՈՒՆԻ ՏԱՆ
Давидъ
601-625
князь Сагаруни
ԴԱՎԻԹ ԻՇԽԱՆ ՍԱԽԱՐՈՒՆԻ
ДИНАСТИЯ КНЯЗЕЙ БАГРАТУНИԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ ՏԱՆ
Вараздироцъ
625-632
князь Багратуни
ՎԱՐԱԶ ՏԻՐԱՍ ԻՇԽԱՆ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
ДИНАСТИЯ КНЯЗЕЙ САГАРУНИՍԱԽԱՐՈՒՆԻ ՏԱՆ
Давидъ (повторно)
632-635
князь Сагаруни
ԴԱՎԻԹ ԻՇԽԱՆ ՍԱԽԱՐՈՒՆԻ
ДИНАСТИЯ КНЯЗЕЙ РЕШДУНИԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ ՏԱՆ
Теодоръ
636-643
князь Решдуни
ՏԵՈԴՈՐ ԻՇԽԱՆ ՌՇՏՈՒՆԻ
ДИНАСТИЯ КНЯЗЕЙ БАГРАТУНИԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ ՏԱՆ
Вараздироцъ (повторно)
643-644
князь Багратуни
ՎԱՐԱԶ ՏԻՐԱՍ ԻՇԽԱՆ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Сумбатъ
644-654
князь Багратуни
ՍՄԲԱՏ ԻՇԽԱՆ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
ДИНАСТИЯ КНЯЗЕЙ МАМИКОНЯНЪՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆԻ ՏԱՆ
Гамазаспъ
654-659
князь Мамиконян
ՀԱՄԱԶԱՍՓ ԻՇԽԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ
Григорий
659-683
князь Мамиконян
ԳՐԻԳՈՐ ԻՇԽԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ
ДИНАСТИЯ КНЯЗЕЙ БАГРАТУНИԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ ՏԱՆ
Ашотъ
685-690
князь Багратуни
ԱՇՈՏ ԻՇԽԱՆ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
ДИНАСТИЯ КНЯЗЕЙ ГАМСАРАКАНЪԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆԻ ՏԱՆ
Нерсе
690-693
князь Гамсараканъ
ՆԵՐՍԵՍ ԻՇԽԱՆ ԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆ
Абдулла
693-695
(арабский вицекороль Армении) ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ԱԲԴՈՒԼԱՂ
ДИНАСТИЯ КНЯЗЕЙ БАГРАТУНИԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ ՏԱՆ
Сумбатъ I
695-704
князь Багратуни
ՍՈՄԲԱՏ Ա ԻՇԽԱՆ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Кашмъ
704-717
(арабский вицекороль Армении) ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ԿԱՇՄ
Вилтъ
717-727
(арабский вицекороль Армении) ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ՎԻԼԹ
Магометъ
727-732
(арабский вицекороль Армении) ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ՄԱՀՈՄԵՏ
Абдулъ-Азисъ
732-742
(арабский вицекороль Армении) ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ԱԲԴՈՒԼ ԱԶԻԶ
Мерванъ-ибнъ-агометъ
742-743
(арабский вицекороль Армении) ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ՄԵՐՎԱՆ ԻԲՆ ՄԱՀՈՄԵՏ
ДИНАСТИЯ КНЯЗЕЙ БАГРАТУНИԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ ՏԱՆ
Ашотъ III
743-758
князь Багратуни
ԱՇՈՏ Գ ԻՇԽԱՆ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Эзидъ I
758-760
(арабский вицекороль Армении) ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ԷԶԻԶ Ա
ДИНАСТИЯ КНЯЗЕЙ БАГРАТУНИԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ ՏԱՆ
Исаакъ II
760-766
князь Багратуни
ՍԱՀԱԿ Բ ԻՇԽԱՆ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Сымбатъ VII
766-772
князь Багратуни
ՍՄԲԱՏ Է ԻՇԽԱՆ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Сюлейманъ
766-769
(арабский вицекороль Армении) ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ՍՈՒԼԵՅՄԱՆ
Бекиръ
769-778
(арабский вицекороль Армении) ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ԲԵԿԻՐ
Гассанъ
778-781
(арабский вицекороль Армении) ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ԽԱՍՍԱՆ
армянские князя
781-786
NN
ՀԱՅՈՑ ԻՇԽԱՆԻ
Эзидъ II
786-798
(арабский вицекороль Армении) ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ԷԶԻԶ Բ
Обиадъ-Алла-ибн-Магади
789
(арабский вицекороль Армении) ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ՈԲՅԱԴ ԱԼԼԱ ԻԲՆ ՄԱԳԱԴԻ
Хулима
798-818
(арабский вицекороль Армении) ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ՀՈՒԼԻՄԱ
ДИНАСТИЯ КНЯЗЕЙ БАГРАТУНИԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ ՏԱՆ
Ашоть IV Герой
806-826
князь Багратуни
ԱՇՈԴ Դ ՀԵՐՈՍ ԻՇԽԱՆ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Сумбатъ VIII Пирадиантъ
826
князь Багратуни
ՍՄԲԱՏ Ը ՄԱՐՏԻՐՈՍ ԻՇԽԱՆ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Голъэк
818-835
(арабский вицекороль Армении) ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ՀՕԼԵԿ
ДИНАСТИЯ КНЯЗЕЙ БАГРАТУНИԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ ՏԱՆ
Багратъ I
830-852
князь Багратуни
ԲԱԳՐԱՏ Ա ԻՇԽԱՆ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Абусеъ
848-850
(арабский вицекороль Армении) ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ԱԲՈՒՍԵԹ
Буха
850-855
(арабский вицекороль Армении) ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ԲՈՒԽԱ
Шехи
855-859
(персидский вицекороль Армении) ՊԱՐՍԱԿԱՆ ՓՈԽ-ԱՐՔԱ
ՇԵԽԻ
ДИНАСТИЯ КНЯЗЕЙ БАГРАТУНИԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ ՏԱՆ
Ашотъ V/I Великий
862-884
князь Багратуни
ԱՇՈՏ Ա/Ե ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
КОРОЛЯ КОРОЛЕЙ– КНЯЗЯ КНЯЗЕЙ = ИМПЕРАТОРЯ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԸ (ԿԱՅՍՐԸ)
ДИНАСТИЯ БАГРАТУНИ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ ՏԱՆ
Ашотъ I Великий
884-890
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ԱՇՈՏ Ա/Ե ՄԵԾ ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
Сумбатъ I
890-912
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ՍՄԲԱՏ Ա
Ашотъ II Еркатъ (Железный)
912-928
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ԱՇՈՏ Բ ԵՐԿԱՏ
Аббасъ I
928-951
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ԱԲԱՍ Ա
Ашотъ III Милосердный
951-977
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ԱՇՈՏ Գ
Сумбатъ II Космократъ
977-989
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ՍՄԲԱՏ Բ
Какигъ I
989-1020
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ԳԱԳԻԿ Ա
Иоаннъ-Сумбатъ
1021-1040
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍՄԲԱՏ
Ашотъ IV
1020-1041
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ
ԱՇՈՏ Դ
Какигъ II
1041-1045
(король королей-князь князей=императоръ) ԱՐՔԱՅԻՑ ԱՐՔԱ ԻՇԽԱՆԱՑ ԻՇԽԱՆ заключён в тюрму, а потом убит в 1080 г. в Византии
ԳԱԳԻԿ Բ
ВИЗАНТИЙСКАЯ ОККУПАЦИЯ ԲՅՈՒԶԱՆԴԱԿԱՆ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ
НОМИНАЛЬНЫЕ ИМПЕРАТОРЫ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱՅՍՐ
ДИНАСТИЯ БАГРАТУНИХ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ ՏԱՆ
Ашотъ V/IX
1045-1080
Великий Князь Ани — номинальный император — ушёл в Кавказ ԱՆԻ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ և ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐՔԱ ՓԱԽՉԵԼ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ
ԱՇՈՏ Ե/Թ
Антонъ–Болозъ
1080-?
Великий Князь Ани — номинальный император — ушёл в Крым
ԱՆԻ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ և ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐՔԱ ՓԱԽՉԵԼ ՂՐՒՄՈՒՄ
ԱՆՏՈՆ ԲՈՂՈՍ
Ашотъ VI/X
?-1249
Великий Князь Ани — номинальный император- ушёл в Польшу
ԱՆԻ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ և ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐՔԱ — ՓԱԽՉԵԼ ԼԵՀԻՍՏԱՆՈՒՄ
ԱՇՈՏ Զ/Ժ
Хачатуръ I (Христофоръ I)
1249-1266
Великий Князь Ани — номинальный император
ԱՆԻ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ և ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐՔԱ
ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ա
Антонъ II
1266-1303
Великий Князь Ани — номинальный император
ԱՆԻ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ և ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐՔԱ
ԱՆՏՈՆ Բ
Иаковъ I Антонян-Болозъ/Jakub I Antonian-Bołoz
1303-1321
Великий Князь Ани — номинальный император
ԱՆԻ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ և ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐՔԱ
ՀԱԿՈԲ Ա ԱՆՏՈՆԵԱՆ ԲՈՂՈՍ
Болозъ I Антонян-Болозъ/Павел I Антонян-Болозъ/Paweł I Antonian Bołoz
1321-1380
Великий Князь Ани — номинальный император
ԱՆԻ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ և ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐՔԱ
ԲՈՂՈՍ Ա ԱՆՏՈՆԵԱՆ ԲՈՂՈՍ
Ашотъ VII/XI Антонян-Болозъ/Aszot VII/XI Antonian Bołoz
1380-1420
Великий Князь Ани — номинальный император
ԱՆԻ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ և ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐՔԱ
ԱՇՈՏ Է/Ի ԱՆՏՈՆԵԱՆ ԲՈՂՈՍ
Болозъ II Антонян-Болозъ/Павел II Антонян-Болозъ/Paweł II Antonian Bołoz
1420-?
Великий Князь Ани — номинальный император
ԱՆԻ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ և ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐՔԱ
ԲՈՂՈՍ Բ ԱՆՏՈՆԵԱՆ ԲՈՂՈՍ
Какигъ III Антонян-Болозъ/Gagik III Antonian-Bołoz
?-1481
Великий Князь Ани — номинальный император
ԱՆԻ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ
ԳԱԳԻԿ Գ ԱՆՏՈՆԵԱՆ ԲՈՂՈՍ
Хачатуръ I Антонян-Болозъ (Христофоръ I Антонян-Болозъ)/Krzysztof II Antonian-Bołoz
1481-1501
Великий Князь Ани — номинальный император
ԱՆԻ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ և ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐՔԱ
ԽԱՉԱՏՈՒՐ Բ ԱՆՏՈՆԵԱՆ ԲՈՂՈՍ
Левонъ I–Гургенъ Антонян-Болозъ/Lew I Kurken Antonian-Bołoz
1501-1532
Великий Князь Ани — номинальный император
ԱՆԻ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ և ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐՔԱ
ԼԵՎՈՆ Ա ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՆՏՈՆԵԱՆ ԲՈՂՈՍ
Левонъ II Арменъ Антониевичъ-Болозъ/ Lew II–Armen Antoniewicz-Bołoz
1532-1561
Великий Князь Ани — номинальный император
ԱՆԻ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ և ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐՔԱ
ԼԵՎՈՆ Բ ԱՐՄԵՆ ԱՆՏՈՆԻԵՎԻՉ ԲՈՂՈՍ
Хачатуръ III–Арам Антониевичъ-Болозъ/Krzysztof II Aram Antoniewicz-Bołoz
1561-1562
Великий Князь Ани — номинальный император
ԱՆԻ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ և ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐՔԱ
ԽԱՉԱՏՈՒՐ Գ ԱՐԱՄ ԱՆՏՈՆԻԵՎԻՉ ԲՈՂՈՍ
Петръ I–Гарабедъ Антониевичъ-Болозъ/Bedros I-Garabed Antoniewicz-Bołoz
1562
Великий Князь Ани — номинальный император
ԱՆԻ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ և ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐՔԱ
ՊԵՏՐՈՍ Ա ԿԱՐԱՊԵՏ ԱՆՏՈՆԻԵՎԻՉ ԲՈՂՈՍ ԱՆԻ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ
Иоаннъ II–Саше Антониевичъ-Болозъ/Jan Antoniewicz-Bołoz
1562-1650
Великий Князь Ани — номинальный император
ԱՆԻ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ և ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐՔԱ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ Բ ՍԱՇԸ ԱՆՏՈՆԻԵՎԻՉ ԲՈՂՈՍ
Иоаннъ III–Петръ Антониевичъ-Болозъ/Jan III Piotr Antoniewicz-Bołoz
1650-1680
Великий Князь Ани — номинальный император
ԱՆԻ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ և ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐՔԱ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ Գ ՊԵՏՐՈՍ ԱՆՏՈՆԻԵՎԻՉ ԲՈՂՈՍ
Иосифъ I–Иоаннъ–Левонъ Антониевичъ-Болозъ/Józef Jan Antoniewicz-Bołoz
1680-1700
Великий Князь Ани — номинальный император
ԱՆԻ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ և ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐՔԱ
ՀՈՎՍԵՊ Ա ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԼԵՎՈՆ ԱՆՏՈՆԻԵՎԻՉ ԲՈՂՈՍ
Ашотъ XII–Иакобъ Антониевичъ-Болозъ/Aszot XII-Jakub Antoniewicz-Bołoz
1700-1730
Великий Князь Ани — номинальный император
ԱՆԻ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ և ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐՔԱ
ԱՇՈԴ Լ ՀԱԿՈԲ ԱՆՏՈՆԻԵՎԻՉ ԲՈՂՈՍ
Какигъ-Товмасъ Антониевичъ-Болозъ/Tomasz Antoniewicz-Bołoz
1730-1757
Великий Князь Ани — номинальный император
ԱՆԻ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ և ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐՔԱ
ԳԱԳԻԿ ԹՈՎՄԱՍ ԱՆՏՈՆԻԵՎԻՉ ԲՈՂՈՍ
Иакобъ II–Рубенъ Антониевичъ-Болозъ/Jakub Antoniewicz-Bołoz
1757-1811
Великий Князь Ани — номинальный император.
Австрийский император и король Венгрии Иосифъ II в 1789 г княжескую семью Багратуни признал польской благородной семьёй (тогда семя проживала в принадлежащей Австро-Венгрии Восточной Польше — сегодняшней Украине) и в месте из фамилией Антониевичъ и благородным армянском званием Bołoz-Болоз (Բողոս — Болоз=Павел), при параллельном утаении происхождения, семьи подарил упрощёный самостоятельный геpб (в Польше, где тогда проживала армянская княжеская семья. Привычкой было, что несколько дюжин блaгородных и княжеских семей владело идентичным гербом и дворянским званием, тогда это было случалось редко): на серебряном поле розовая ветвь с зелёными листьями и тремя красными розами, другой подобной розовой ветви с зелёными листями и тремя красными розами над венцом и рыцарьским шлемом.
ԱՆԻ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ և ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐՔԱ
ՀԱԿՈԲ Բ ՌՈՒԲԵՆ ԱՆՏՈՆԻԵՎԻՉ ԲՈՂՈՍ
Иакобъ III–Рубенъ Антониевичъ-Болозъ/Jakub Antoniewicz-Bołoz
1811-1848
Великий Князь Ани — номинальный император
ԱՆԻ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ և ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐՔԱ
ՀԱԿՈԲ Գ ՌՈՒԲԵՆ ԱՆՏՈՆԻԵՎԻՉ ԲՈՂՈՍ
Григорий Антониевичъ-Болозъ/Walenty-Jerzy Antoniewicz-Bołoz
1848-1905
Великий Князь Ани — номинальный император
ԱՆԻ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ և ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐՔԱ
ԳԵՎՈՐԳ ԱՆՏՈՆԻԵՎԻՉ ԲՈՂՈՍ
Вараздатъ/Михаилъ-Вацлав Антониевичъ-Болозъ/Michał-Wacław Antoniewicz-Bołoz
1905-1929
Великий Князь Ани — номинальный император
командующий в восстанию 19181919 года
ԱՆԻ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ և ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐՔԱ
ՎԱՐԱԶԴԱՏ ՄԻԽԱՂ ԱՆՏՈՆԻԵՎԻՉ ԲՈՂՈՍ

Список правителей Амении и подчинённых ей держав (в числе которых Грузия, Каппадокия, Парфия-Гунния-Магна Гунгария, Кавказская Албания/Алванкъ / сегодния Азербайджан, Мидия, Понт, Киликия и другие). Очень часто случалось, что одинаковое имя имели разные короли и князья не только из этот самой династии. Так же повторяются даты царствования, рождения, или смерти по этому не всегда просто сказать принадлежность данного правителя к той или иной династии. Правители даже из малой династии носили титул «король всех армян». Причиной этого было тоже претендование на престол целой Армянской Империи, или не признание кого-то королём или императпром. Bо время императоров из династии Аршакуни, изначально, очень большая власть сосредоточилась в руках коронованного князя из династи Багратуних, кторый часто имел власть более великую, чем император. Он назначал нового императора, который от него получал свой венец и в его руках была исполнительная власть. В государствах, которые происходили из древнего Шумера, в большенстве наследствовал престол не первородный сын царя, а самый умный и здоровый член царской семии.

Библиография[edit | edit source]

 • Сергей Глинка: Обозрение Истории Армянского Народа отъ начала бытія его і возрождения области Армян въ Российской Имперіи — Москва Въ Типографіи Лазаревыхъ Института Восточныхъ Языковъ 1832
 • Թ.Խ. Հակոբյան: Հայաստանի Պատմական Աշխարհագրություն. «ՄԻՏՔ» ՀՐԱՏԱՐԱՉՈՒԹՅՈՒՆ — Երեվամ Ереван 1968
 • Институт Истории Академии Наук Армянской СССР — История Армянского Народа «Айпетрат» Ереван 1951
 • Ագաթանգեղոս: Հայոց Պատմություն — Երեվանի Համալսարանի Հրատարակչություն — Երեվան Ереван1983
 • Եղիշէ: Վասն Վարդանայ և Հայոց Պատերազմին — Երեվանի Համալսարանի Հրատարակչություն — Երեվան Ереван1989
 • Թովմա Արծրունի եվ Անանուն Պատմութիւն Տանն Արծրունեաց — Երեվանի Համալսարանի Հրատարակչություն — Երեվան Ереван1985
 • Փաւստոսի Բիւզանդացւոյ Պատմութիւն Հայոց — Երեվանի Համալսարանի Հրատարակչություն — Երեվան Ереван1987
 • Մատթէոս ՈՒռհայեցի Ժամանագրութիւն — Երեվանի Համալսարանի Հրատարակչությու — նԵրեվան Ереван1991
 • Szongott Kristóf: Szamosújvár Szab.Kir.Város Monográfiája 17001900 — A magyarországi örmények ethnográphiája I—IV.kötet. Szamosújvárt, Сигисоара Todorán Endre «Auróra» Könyvnyomdája 1903
 • Szongott Kristóf: A magyarhoni örmény családok Genealógiája tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságra, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére. Szamosújvárt, Сигисоара Todorán Endre «Auróra» Könyvnyomdája 1898
 • Թ.Խ. Հակոբյան: Հայաստանի Պատմական Աշխարհագրություն — Երեվանի Համալսարանի Հրատարակչություն — Երեվան Ереван1984
 • Նիկողայոս Ադոնց: Հայաստանի Պատմությում — «Հայաստան» հրատարակչություն — Երեվան Ереван1972
 • Н. Я. Марр: Ани -Армгиз 1939 Ереван
 • Мовсес Хоренаци: История Армении — перевод с древнеармянского языка‚ введение и примечания Гагика Саркисяна. Издательство «Айастан» Ереван 1990
 • Մովսես Խորենացի -Հայոց Պատմություն ∙Աշխարհբար թարգմանությունը‚ ներածությունը և ծանոթությունները ակադենիկոս Ս.Տ.Մալխասյանի. «Հայաստան» Երեվան Ереван 1990
 • Երեվանի Պատական Համալսարան — Հայ Ժողովրդի Պատմություն . Երեվանի Համալսարանի Հրատարակչություն — Երեվան Ереван 1972
 • Բ. Խ. Հակոբյան — Անի մայրաքաղաք. Երեվանի Համալսարանի Հրատարակչություն — Երեվան Ереван 1988
 • В. А. Парсамян — История Армянского Народа − Издательство «Айастан» Ереван 1972
 • Lukácsy Kristóf: A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei. Budapest Будапешт 2000 ISBN 96303 8894 4
 • Agathangelos: History of the Armenians Albany, State University of New York Ню Ёрк Press,1976.
 • А. А. Акопян: Албания-Алуанк в греко-латинских и древнеармянских источниках. Ереван 1987
 • Μητσοσ Αλεξανδροπουλος¨: Οι Αρμενδεσ. Ταξίδι στη χώρα τουζ γαι οτην ιστοριά τουζ.
 • M.Aлександропулос: Армяне. Путешествие в их страну и историю. Москва «Советский Писатель», 1990.
 • Александръ Аннийский: Древние армянские историки как исторические источники. Одесса, 1899
 • Anonim. Obszerna wiadomość o połączeniu narodu ormiańsko-polskiego z kościołem rzymskim r. 1676. Źródła dziejowe. Dzieje zjednoczenia Ormian polskich z kościołem rzymskim. Wydał A. Pawiński, Warszawa (Варшава) 1876.
 • Армянский судебник Мхитара Гоша. Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1954.
 • П. Т. Арутюнян: Освободительное движение армянского народа в первой четверти XVIII. в. Москва, 1984.
 • Asdourian, P.: Die politischen Bezeihungen zwischen Armenien und Rom von 190 v. Chr. bis 428 n. Chr. Freiburg Фрэйбург, 1911
 • Avédik Félix: A magyar örménység múltja és történelmi jelentősége. Будапешт, Papíripari és Nyomdaipari Szövetkezet nyomdája, 1920.
 • Avédik Félix — Alexa Ferenc: Az örmény nép múltja és jelene. Merza Dezső: Az örmény építészet. Budapest Будапешт, Pfeifer, 1922.
 • Avédik Félix — Hermann Antal — Hovhannesian Eghia: Az örmények. Будапешт, Pfeifer,1921.
 • Avédik Lukács: Az örmény kereszténység eredete. Erzsébetváros Эржэбэтварош, 1904.
 • Avédik Lukács: Az örmények történelme. Segesvár Сигисоара,1877.
 • Avédik Lukács: Az Örmény Tudományos Akadémia, Segesvár Сигисоара 1883.
 • Avédik Lukács: A velencei Szent Lázár sziget. A Mechitarista szerzet ismertetése. Erzsébetváros Эржэбэтварош,1890.
 • Ávédik Lukács: Az örmény szent mise szertartásai. Segesvár Сигисоара, Jördens nyomda, 1876.
 • Barącz, Sadok: Rys dziejów ormiańskich. Tarnopol Тарнополь, Drukiem Józefa Pawłowskiego, 1869.
 • Barącz, Sadok: Żywoty sławnych Ormian w Polsce. Lwów Львов 1855.
 • Brosset, M.: Chronique arménienne (Additions et eclaircissement) a l’Histoire de la Géorgie. St.Petersburg, Санкт Петерсбург 1849.
 • Brosset, Marie-Félicité: Collection D’historieus Arméniens. Dix on vrages sur l’histoire de l’Arménie et de pays adjacents. Tom I—II. Amsterdam Амстердам APA-Philo Press, 1979.
 • Б. Брюсов: Летопис исторических судеб армянского народа. Москва, 1818, Ереван 1940
 • Arakel z Tebryzu: Księga dziejów. Warszawa (Варшава), Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
 • Der Nersessian, S.: Armenia and the Bysantiae Empire. A Brief Study of Armenian Art and Civilization. Harvard Press, Гарвард 1945.
 • Der Nersessian, S.: Arménian Manuscripts in the Walters Art Gallery. Baltimore, Бальтимор 1973.
 • Der Nersessian, S.: The Armenians. Norwich Норвич 1969.
 • Der Nersessian, S.: Aghťamar, Church of the Holy Cross. Cambridge Кэмбридж Mass, 1965.
 • Der Nersessian, S.: Ľ art arménien. Paris Париж 1977.
 • Der Nersessian, S.: Manuscrits arméniens illustriés de XII-e, XIII-e et XIV-e siècles de la Bibliothèque des pères Mekhitaristes de Venise. Paris Париж, 1937.
 • Des Faustus Byzanz Geschichte Armeniens. Übersetzt und mit einer Abhandlung über die Geographie Armeniens eingeleitet von dr. M. Zauer. Köln Кэльн, 1879
 • И. Дяконов: Предистория Армянского Нарoда. Ереван, 1968.

Династии


hu:Örményország uralkodói hy:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ